Kontaktné informácie

Kontaktné informácie

 

 

M - TECH Slovakia s.r.o
Rakoľuby 258
SK - 916 31 Kočovce
S L O V E N S K O

prevádzka : areál MILEX, Nové Mesto nad Váhom
Piešťanská 31, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 46 318 852
IČ DPH:

Email: info@mtechsk.com
Web: www.mtechsk.com


Komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi, obchodné záležitosti:
Tibor Michálik - majiteľ
Telefón: 0905 255 784

Komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi, fakturácia, objednávky:
Ľudmila Micháliková
Telefón: 0918 481 939